3rd September 2018

gigi for Grazia Italia

Photographer: Kostas Avgoulis
Styling: Tamara Gianoglio